Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията

Aug 23, 2019
337 KB

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията

от 8 септември 2015 година относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар