8d38ad00-bdce-45ad-8450-cd737f7821b4

Aug 23, 2019
368 KB

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията

от 22 май 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги