Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQE72
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0I2
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420H3

8d38ad00-bdce-45ad-8450-cd737f7821b4

Aug 23, 2019
368 KB

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията

от 22 май 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги