Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGD07
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGDU6

Стратегии по области на политики - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Правила за извършване на проверки на стратегии за развитието на електронното управление по области на политики и на планове за реализацията им
Публикувано на 04.05.2020

Download Icon
Изисквания към съдържанието на стратегии за развитие на електронното управление по области на политики
Публикувано на 04.05.2020

Download Icon
Контролен лист за проверка на стратегии за развитие на електронното управление по области на политики за реализацията им
Публикувано на 04.05.2020