Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU02
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642053

Взаимодействие с европейски и международни организации - Държавна агенция "Електронно управление"

С оглед на своите компетенции, ДАЕУ си сътрудничи с различни европейски и международни организации и институции.

В сферата на мрежовата и информационна сигурност агенцията взаимодейства активно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Агенцията служи като експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа и помага на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на проблеми в сферата на информационната сигурност. ДАЕУ си сътрудничи тясно с Агенцията, като има свой представител в Управителния съвет, участва и организира съвместни кибер учения и инициативи като Европейския месец за киберсигурност.

В сферата на киберсигурността ДАЕУ има ангажименти в рамките на своите компетенции и към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по отношение на дейността й насочена към справянето с различни кибер заплахи, включително киберпрестъпления и използването на Интернет за терористични цели. Основен акцент на организацията е разработването на Мерки за укрепване на доверието /МУД/ в кибер пространството между участващите държави с цел намаляване на рисковете от конфликти, произтичащи от използването на ИКТ.  ДАЕУ участва в докладването на напредъка на страната по мерките за укрепване на доверието в кибер пространството и в работата на неформалната работна група на ОССЕ по темата.

През 2018г., по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, отделът „организира“  Национална информационно-образователна кампания за киберхигиена под надслов „Няма да ме хакнат“, под патронажа на европейския комисар за цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. – Тук може да мигрираме информацията за кампанията от стария към новия сайт.