Европейски и международни организации

С оглед на своите компетенции, ДАЕУ си сътрудничи с различни европейски и международни организации и институции.

 

В сферата на мрежовата и информационна сигурност агенцията взаимодейства активно с Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Агенцията служи като експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа и помага на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на проблеми в сферата на информационната сигурност. ДАЕУ си сътрудничи тясно с Агенцията, като има свой представител в Управителния съвет, участва и организира съвместни кибер учения и инициативи като Европейския месец за киберсигурност.

 

В сферата на киберсигурността ДАЕУ има ангажименти в рамките на своите компетенции и към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по отношение на дейността й насочена към справянето с различни кибер заплахи, включително киберпрестъпления и използването на Интернет за терористични цели. Основен акцент на организацията е разработването на Мерки за укрепване на доверието /МУД/ в кибер пространството между участващите държави с цел намаляване на рисковете от конфликти, произтичащи от използването на ИКТ.  ДАЕУ участва в докладването на напредъка на страната по мерките за укрепване на доверието в кибер пространството и в работата на неформалната работна група на ОССЕ по темата.