Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2B63
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2B93

Годишна програма за проверки по чл 36. Ал. 4 от НМИМИС - Държавна агенция "Електронно управление"

На тази страница можете да намерите годишна програма, одобрена от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", в съответствие с текстовете, заложени в чл.36 ал.3 от НМИМИС.  

 

№ по ред

Проверяван

Проверявани административни звена

Обхват и критерии за проверката

Месец за провеждане

1.               

Национална здравноосигурителна каса

ЦУ, БУЛСТАТ 121858220

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

април

2.               

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЦУ, БУЛСТАТ 831661388

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

април

3.               

Агенция по обществени поръчки

ЦУ, БУЛСТАТ 131236380

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

4.               

Министерство на енергетиката

ЦУ, БУЛСТАТ 176789460

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

5.               

Патентно ведомство

ЦУ, БУЛСТАТ 000695121

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

6.               

Агенция „Пътна инфраструктура“

ЦУ, БУЛСТАТ 000695089

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

7.               

Министерство на здравеопазването

ЦУ, БУЛСТАТ 000695317

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

8.               

Министерство на труда и социалната политика

ЦУ, БУЛСТАТ 000695395

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

9.               

Министерство на земеделието, храните и горите

ЦУ, БУЛСТАТ 831909905

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

10.           

Министерство на околната среда и водите

ЦУ, БУЛСТАТ 000697371

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

11.           

Министерство на туризма

ЦУ, БУЛСТАТ 176789478

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

12.           

Министерство на правосъдието

ЦУ, БУЛСТАТ 000695349

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

13.           

Министерство на финансите

ЦУ, БУЛСТАТ 000695406

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

14.           

Министерство на икономиката

ЦУ, БУЛСТАТ 176789453

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

15.           

Министерство на културата

ЦУ, БУЛСТАТ 000695160

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

16.           

Национален осигурителен институт

ЦУ, БУЛСТАТ 121082521

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

17.           

Национален статистически институт

ЦУ, БУЛСТАТ 000695146

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

18.           

Агенция „Митници“

ЦУ, БУЛСТАТ 000627597

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

19.           

Министерство на младежта и спорта

ЦУ, БУЛСТАТ 175745920

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

20.           

Министерство на външните работи

ЦУ, БУЛСТАТ 000695228

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

21.           

Министерство на образованието и науката

ЦУ, БУЛСТАТ 000695114

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

ноември

22.           

Национална агенция за приходите

ЦУ, БУЛСТАТ 131063188

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

ноември

Download Icon
ПРОГРАМА на Държавна агенция „Електронно управление“ за извършване на проверки за спазване на изискванията на Закона за киберсигурност през 2021 година
Публикувано на 24.03.2021