Годишна програма за проверки по чл 36. Ал. 4 от НМИМИС - Държавна агенция "Електронно управление"

На тази страница можете да намерите годишна програма, одобрена от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", в съответствие с текстовете, заложени в чл.36 ал.3 от НМИМИС.  

 

№ по ред

Проверяван

Проверявани административни звена

Обхват и критерии за проверката

Месец за провеждане

1.               

Национална здравноосигурителна каса

ЦУ, БУЛСТАТ 121858220

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

април

2.               

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЦУ, БУЛСТАТ 831661388

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

април

3.               

Агенция по обществени поръчки

ЦУ, БУЛСТАТ 131236380

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

4.               

Министерство на енергетиката

ЦУ, БУЛСТАТ 176789460

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

5.               

Патентно ведомство

ЦУ, БУЛСТАТ 000695121

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

май

6.               

Агенция „Пътна инфраструктура“

ЦУ, БУЛСТАТ 000695089

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

7.               

Министерство на здравеопазването

ЦУ, БУЛСТАТ 000695317

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

8.               

Министерство на труда и социалната политика

ЦУ, БУЛСТАТ 000695395

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юни

9.               

Министерство на земеделието, храните и горите

ЦУ, БУЛСТАТ 831909905

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

10.           

Министерство на околната среда и водите

ЦУ, БУЛСТАТ 000697371

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

11.           

Министерство на туризма

ЦУ, БУЛСТАТ 176789478

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

юли

12.           

Министерство на правосъдието

ЦУ, БУЛСТАТ 000695349

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

13.           

Министерство на финансите

ЦУ, БУЛСТАТ 000695406

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

14.           

Министерство на икономиката

ЦУ, БУЛСТАТ 176789453

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

август

15.           

Министерство на културата

ЦУ, БУЛСТАТ 000695160

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

16.           

Национален осигурителен институт

ЦУ, БУЛСТАТ 121082521

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

17.           

Национален статистически институт

ЦУ, БУЛСТАТ 000695146

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

септември

18.           

Агенция „Митници“

ЦУ, БУЛСТАТ 000627597

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

19.           

Министерство на младежта и спорта

ЦУ, БУЛСТАТ 175745920

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

20.           

Министерство на външните работи

ЦУ, БУЛСТАТ 000695228

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

октомври

21.           

Министерство на образованието и науката

ЦУ, БУЛСТАТ 000695114

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

ноември

22.           

Национална агенция за приходите

ЦУ, БУЛСТАТ 131063188

Тематична проверка по спазване на изискванията на ЗКС и подзаконовите нормативни актове за прилагането му

ноември

Download Icon
ПРОГРАМА на Държавна агенция „Електронно управление“ за извършване на проверки за спазване на изискванията на Закона за киберсигурност през 2021 година