chalk-column | amCharts
Консуматори с най-голям брой генерирани заявки към основни регистри на държавната администрация

 данни за периода януари - март 2019 г.

 

 данни запериода април - юни 2019 г.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________