chalk-column | amCharts
Консуматори с най-голям брой генерирани заявки към основни регистри на държавната администрация

 данни за периода януари - юли 2019 г.

 

 данни запериода януари - април 2020 г.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Брой справки от физически лица към основни регистри на държавната администрация 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Брой направени справки през ТОЛ системата към основни регистри на държавната администрация