chalk-column | amCharts

Топ 5 на заявителите на вътрешни електронно административни услуги

Топ 5 на предоставените вътрешни електронно административни услуги по регистри

 

Топ 5 на предоставените вътрешни електронно административни услуги по първични администратори на данни