Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUO5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CM7
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420D2

Проучвания и анализи - Държавна агенция "Електронно управление"

Проучвания и анализи

 

В този раздел може да получите информация за актуалното състояние на страната ни, в областта на електронното управление и информационните технологии, според проведени проучвания от Европейската комисия (ЕК) и Организацията на обединените нации (ООН).