Проучвания и анализи - Държавна агенция "Електронно управление"

Проучвания и анализи

 

В този раздел може да получите информация за актуалното състояние на страната ни, в областта на електронното управление и информационните технологии, според проведени проучвания от Европейската комисия (ЕК) и Организацията на обединените нации (ООН).