Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CK2
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CI1

Бенчмарк за електронно управление - Държавна агенция "Електронно управление"

За определяне на състоянието на цифровата трансформация на европейските публични администрации Европейската комисия (ЕК) провежда ежегодно изследване в областта на електронното управление, като възлага дейността на Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, отговорна за разработването на Единен цифров пазар. Изследването (Бенчмарк) представлява процес на сравнителен анализ на всяка една страна членка на Европейския съюз (ЕС) спрямо другите в областта на електронното управление, използвайки определени критерии за оценка в избрани области.

 

 Изследването „Бенчмарк на електронното управление“ разглежда и измерва четирите основни стълба на електронното управление, обобщаващи показатели от „най-високо ниво“ по метода „тайно пазаруване“ чрез „тайни клиенти“ и/или чрез автоматизирани инсрументи:

 

 

1. Ориентация към потребителя: До каква степен услугите се предоставят онлайн. Колко мобилни са те. Какви механизми за онлайн подкрепа и обратна връзка са налице.

 

2. Прозрачност: Публичните администрации предоставят ли ясна, открито съобщена информация за това как се предоставят техните услуги. Прозрачни ли са относно отговорностите и изпълнението на своите обществени организации и начина, по който са обработени личните и фирмените данни.

 

3. Трансгранични услуги: Потребителите от други европейски държави имат ли достъп и могат ли да използват онлайн услугите.

 

4. Ключови фактори: Какви технологични средства са налични за предоставянето на услуги за електронно управление.

 

Методика за сравнителен анализ (Бенчмарк) на електронно управление 2020-2023 г.

 

Доклад "Бенчмарк за електронно управление 2021"

 

Доклад „Бенчмарк на електронното управление 2019“

 

Доклад „Бенчмарк на електронното управление 2020“

 

Имейл за контакт и допълнителна информация: giivanova@e-gov.bg