Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CK3
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CA4

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) - Държавна агенция "Електронно управление"

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и  обществото (DESI) е съставен индекс, който обобщава различни показатели за измерване и проследяване развитието на държавите-членки на ЕС в областта на цифровата конкурентоспособност.

 

Пет са основните показатели, определящи развитието на цифровата икономика и обществото:

 

• Свързаност: Достъпът до бърза и надеждна широколентова връзка (включително фиксирани и мобилни връзки) е от важно значение за онлайн предоставянето на ключови обществени и икономически услуги;

 

• Човешки капитал: Дигиталните умения са гръбнака на дигиталното общество. Те дават възможност на хората да използват цифрови услуги и да участват в основни дейности онлайн, особено когато мобилността е ограничена;

 

• Използване на интернет: Използването на интернет осигурява на потребителите достъп до социални медии и развлекателни платформи, както и възможност за дистанционна работа, електронна търговия и използване на електронни услуги;

 

• Внедряване на цифрови технологии: Използването на усъвършенствани цифрови технологии, като изкуствен интелект, интернет на нещата, облачни изчисления и анализ на големи данни е важна предпоставка за повишаване на производителността, подобряване на ефективността и отваряне на нови възможности заЕвропейски бизнес във всички сектори;

 

• Цифрови обществени услуги: Цифровите технологии все повече поставят нови изисквания и очаквания към публичния сектор при предоставянето на цифрови обществени услуги, включително електронно здравеопазване (като телемедицина, електронни рецепти и обмен на медицински данни) чрез използването на усъвършенствани технологии за подобряване на обществените услуги, например чрез използване на големи данни или изкуствен интелект.

 

За повече информация, относно измерването на Индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и констатациите за страната ни, може да посетите интернет адресите по-долу:

 

Описание на Индекса за цифрова икономика и общество

 

Доклади за напредъка на България