Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CT0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1C36

Индекс за развитие на електронното правителство (EGDI) - Държавна агенция "Електронно управление"

Индексът  за развитие на електронното правителство (EGDI) е периодичен индекс, чиято цел е да предостави обстойна и точна оценка за степента на развитие на електронното правителство в различните страни членки на ООН. Проучването и измерването на развитието на електронното правителство се провежда от Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации (ООН). Първото издание е от 2003 г., като в следващите години индексът се публикува всяка година. След 2008 г. започва да излиза веднъж на две години.

 

Методологичната рамка за събиране и оценка на данните от изследването на развитието на електронното правителство се основава на цялостен поглед върху електронното правителство, който включва три важни измерения, които позволяват на хората да се възползват от онлайн услугите и информацията: адекватност на телекомуникационната инфраструктура, способност на човешките ресурси да използват ИКТ и наличие на онлайн услуги. Измерва се също и доколко са ефективни държавните институции във включването на обществото в процеса на формиране на политики.

 

Според данните в доклада за 2020 г., страната ни се позиционира на 44-то място сред 193 държави по отношение на Индекса за развитие на електронното правителство и за първи път влиза в категорията много висока степен на развитие на електронното управление, заедно със страните от европейската регионална група Чехия, Словакия, Латвия, Хърватия, Унгария и Румъния. Резултатите показват, че страната ни, заедно с останалите в тази категория, демонстрира последователност и напредък в разработването на  стратегически документи в областта на електронното управление и в координацията и предоставянето на електронни услуги.

 

България бележи осезателен напредък и при Индекса за е-участие като се покачва в класацията с цели 12 позиции и от 35 – то място достига 23 – то място сред 193 държави. Данните ясно показват, че правителството взема предвид коментарите и запитванията на гражданите, предоставени посредством интернет, повече от преди. 

 

Повече информация за развитието на страната ни в областта на електронното управление според проучването на ООН може да откриете на следните линкове:

 

1. Доклад от проведено годишно проучване на ООН на развитието на електронното управление 

 

2. Индекс на развитие на електронното управление и Индекс за е-участие  

 

Имейл за контакт и допълнителна информация: giivanova@e-gov.bg