Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CC2
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CA6

Информационен лист за развитие на електронното управление в РБ - Държавна агенция "Електронно управление"

Информационен лист за развитие на електронното управление в РБ

   На тази страница ще намерите информационни листове и инфографики с актуалното състояние на европейските държави в областта на цифровите технологии. Информационните листове се публикуват като част от проекта на Националната рамкова обсерватория за оперативна съвместимост (National Interoperability Framework Observatory) на програмата ISA2 и представляват важна стъпка в процеса на мониторинг за развитие в цифровата публична администрация в Европа. Те предоставят информация за основните участници и институции на европейските държави отговорни за поддържането и предоставянето на услуги в областта на цифровите технологии. 

 

    За повече информация относно информационните листове и инфографики на всяка държава, свързани с развитието на цифровото правителство в Европа, можете да посетите следния интернет адрес:

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-public-administration-factsheets