Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - Държавна агенция "Електронно управление"

Съгласно закона за електронно управление (чл.7в) Държавна агенция "Електронно управление' изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), където те са представени по достъпен начин.

 

Всеки доставчик на електронни административни услуги предоставя подробна информация относно всяка предлагана ЕАУ и поддържа актуално съдържанието им в портала.

 

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за изграждане на федерирани портали на областни и общински администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление“, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден. 

 

Демонстрационната версия на разработения шаблонен уебсайт за община е достъпна на следния адрес:
http://83.228.89.4/wps/portal/template-municipality/template-municipality/home

 

Демонстрационната версия на разработения шаблонен уебсайт за областна администрация е достъпна на следния адрес:
http://83.228.89.4/wps/portal/template-district/template-district/home

 

Видео инструкции за управление на съдържание в портали на общински и областни администрации може да видите тук, за изтегляне тук.

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги