Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUC5
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642031

Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - Държавна агенция "Електронно управление"

Съгласно закона за електронно управление (чл.7в) Държавна агенция "Електронно управление' изгражда и поддържа Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), където те са представени по достъпен начин.

 

Всеки доставчик на електронни административни услуги предоставя подробна информация относно всяка предлагана ЕАУ и поддържа актуално съдържанието им в портала.

 

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление“, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден.

 

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайттове може да намерите:

 

за община, шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-municipality/municipality-name/home/

 

♦ за областна администрация, шаблонът е достъпна на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-structures/structure-name/home/

 

за специализирана териториална администрация - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-riosv

 

за административни структури, създадени със закон, шаблонът е достъпен на следния адрес: 

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-structures/structure-name/home

 

 

 

 

Видео инструкции за управление на съдържание в портали на общински и областни администрации може да видите тук, за изтегляне тук.

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги