Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU64
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420R7

Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в административен регистър
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения - процедура за включване на нов участник
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Техническа спецификация
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Тестови участник
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Процедура за генериране и издаване на транспортен сертификат
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Бланка за издаване на транспортен сертификат
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Среда за електронен обмен на съобщения
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Мрежова свързаност
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Настройки на VPN клиент
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Удостоверителна верига
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Нова Удостоверителна верига
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Технически файлове за разработчици
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Примерни Правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Тестови сценарий за включване на нов участник в СЕОС
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Нормативни изисквания за наличието на хартиен носител (образец за попълване)
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Месечна справка (образец)
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Указания за действия при отпадане на СЕОС
Публикувано на 15.09.2020