Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUC4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420N7

Технологичен контрол - Държавна агенция "Електронно управление"

Внедряване на информационни системи

 

Държавна агенция "Електронно управление" контролира административните органи да използват информационни системи, които съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по Закона за електронно управление и по Закона за киберсигурност.

 

При провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи, задължително се включват изисквания, тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.

 

В Наредбата  за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги са определени общите и специфичните изисквания към информационните системи. Те са включени в образец на техническата спецификация, която е задължителна при изготвяне на задания за провеждане на обществени поръчки от администрациите, чийто обхват включва изграждане и надграждане на софтуерни системи.

 

Държавна агенция "Електронно управление" осъществява технологичен контрол и удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за мрежова и информационна сигурностна администрациите при изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи (чл. 58 от Закона за електронно управление)