Контролен лист за проверка на проектни предложения в областта на ЕУ и ИКТ - Държавна агенция "Електронно управление"