Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUC4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420N7

Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронното управление - Държавна агенция "Електронно управление"