Методически указания за разработване на технически спецификации (задания) по чл. 58а от ЗЕУ - Държавна агенция "Електронно управление"