Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUC4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420N7

Методически указания за разработване на технически спецификации (задания) по чл. 58а от ЗЕУ - Държавна агенция "Електронно управление"