Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности - Държавна агенция "Електронно управление"