Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU94
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642G06

Съответствие на информационните системи с актуалните стандарти за информационна сигурност (чл. 58а, т. 7 от ЗЕУ) - Държавна агенция "Електронно управление"