Информация за изискванията към технически спецификации за информационни системи и електронни услуги - Държавна агенция "Електронно управление"

 

Правила и приложения към правилата:

 


 

„Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги"

 


 

Контролни въпроси за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 58б от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

 


 

Таблица за аргументиране на прогнозната стойност на обществената поръчка

 


 

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 на Наредбата - Образец на техническо задание

 


 

Методически указания за разработване на технически спецификации по чл. 58а от Закона за електронното управление