Нaционална програма "Цифрова България 2025” е приета с Решение на МС № 730 от 5 декември 2019 година
Download Icon
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” е приета с Решение на МС № 730 от 5 декември 2019 година
Публикувано на 14.04.2020