Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I44
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K0
Z7_HQ8A1O82KOJP60QU8AGNBT0GS5
Нaционална програма "Цифрова България 2025” е приета с Решение на МС № 730 от 5 декември 2019 година
Download Icon
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” е приета с Решение на МС № 730 от 5 декември 2019 година
Публикувано на 14.04.2020