Резултати от проведени конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „държавен експерт“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, дирекция „Единен системен интегратор“
Публикувано на 26.10.2021

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, дирекция „Единен системен интегратор“.
Публикувано на 26.10.2021

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“, Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“
Публикувано на 29.10.2021

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „Старши инженер КИС“ в сектор „Стара Загора“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, с място на работа – гр. Стара Загора.
Публикувано на 19.11.2021