Контакти

Държавна агенция „Електронно управление”

 

Административно обслужване

 

Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

 

Телефон:  +359 (2) 949 20 40 

 

Е-mail: mail@e-gov.bg

 

 

 

Контакти

 

Екатерина Попова

 

Експерт за връзки с обществеността

 

Телефон:  +359 (2) 949 22 54

 

Е-mail: epopova@e-gov.bg

 

 

Консултации

 

Процедура по удостоверяване на съответствие

на технически задания с чл. 58а от ЗЕУ

 

Телефон:  +359 (2) 949 2164/ 2445/ 2452

 

Е-mail: mail@e-gov.bg

 

 

Консултации

 

Контрол на разходите в областта на е-управлението

 

Телефон:  +359 (2) 949 2294/ 2405

 

Е-mail: budgetenkontrol@e-gov.bg

 

 

Консултации

 

Процедура по утвърждаване на проектни предложения по чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ

 

Телефон:  +359 (2) 949 2291/ 2152/ 2052

 

Е-mail: mail@e-gov.bg

 

 

Бойко Начев

 

Длъжностно лице по защита на данните

 

Телефон:  +359 (2) 949 20 98

 

Е-mail: bnachev@e-gov.bg