Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I44
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K0
Z7_HQ8A1O82KOJP60QU8AGNBT0GS5
Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, одобрени с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г

Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, одобрени с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г

Download Icon
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
Публикувано на 14.04.2020