HELP DESK

Център за поддръжка

 

За бързо и качествено обслужване на заявки към информационните системи и инфраструктурата на ДАЕУ се използва система за поддръжка със заявки.

 

За всяко искане за поддръжка се създава заявка с уникален номер, който може да бъде използван за проследяване статуса на заявката онлайн. Системата съхранява архив и история на всички заявки за поддръжка.

 

За да изпратите заявка се изисква валиден адрес на електронна поща.

 

Tel.: +359 (2) 949 20 01

 

За въпроси свързани със системите за електронен обмен на съобщения (СЕОС), за сигурно електронно връчване (ССЕВ), е-Форми, моля да се свържете с наш служител на телефон 029492388.

 

За въпроси свързани със системите Regix, Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), е-Автентикация, е-Плащане, моля да се свържете с наш служител на телефон 029492392.

 

Връзка към центъра за поддръжка