Регистър на проектите

Регистърът на проектите  е информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии

 

към Регистъра на проектите