Вътрешни правила

Разделът е в процес на доработка. Благодаря за разбирането. 

 

 

Download Icon
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Държавна агенция „Електронно управление“