Удостоверяване на съответствието на информационните системи с изискванията за мрежова и информационна сигурност