Проучвания и анализи

 

За 11-та поредна година Европейската комисия, чрез Националната обсерватория за оперативна съвместимост (NIFO) на програмата ISA2, подготвя информационни листове с актуалното състояние на европейските държави в областта на цифровите технологии. Общата цел е обширен поглед за основните тенденции и развитие на всяка държава, както и за инициативите на високо ниво, предприети от конкретните държави за насърчаване на цифровото правителство в областите на услуги за граждани и бизнес; политически комуникации; законодателство; управление и инфраструктура.

 

 

За повече информация относно развитието на цифровото правителство в Европа, можете да посетите следния интернет адрес:

 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets

 


Информационен лист за 2019 г.

 

Digital Government Infographic Bulgaria 2019


Digital Government Factsheets Bulgaria 2019