Резултати от проведени конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-18/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, II степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“;
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Интранет“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за 2 щатни длъжности „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Враца
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност началник на отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, дирекция „Единен системен интегратор"
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Системен администратор, IV степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „старши инженер КИС“ в сектор „Сливен“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“, Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност началник на сектор „ Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „системен администратор, IV степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“, Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „Експерт по тестване на софтуер, III степен“ в сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“