Резултати от проведени конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Международно сътрудничество и протокол“, дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“
Публикувано на 30.09.2021

Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност началник на отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“.
Публикувано на 30.09.2021