Резултати от проведени конкурси
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор“ в сектор „Контрол-Тракия“, отдел „Марица“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“ В
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „инспектор“ в сектор „Контрол – Сердика“, отдел „Регионална поддръжка – Витоша“, териториална дирекция „Сердика“ към главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“,
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност началник на отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност старши експерт в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
ОБЯВЛЕНИЕ за резултати от проведен конкурс за длъжност „старши експерт“ в дирекция „Електронна идентификация“