Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Съгласно закона за електронно управление (чл.7в) Държавна агенция "Електронно управление' изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронни административни услуги, където те са представени по достъпен начин.

 

Всеки доставчик на електронни административни услуги предоставя подробна информация относно всяка предлагана ЕАУ и поддържа актуално съдържанието им в портала.