Събития

ДАЕУ домакинства среща за „отворени данни“ с представители на Министерството на публичната администрация на Косово

15 април 2019

Държавна агенция „Електронно управление“ е домакин на работно посещение за обмяна на опит на тема „Инициатива за отворени данни в България“ по молба на  Министерството на публичната администрация на Косово, което се проведе на 15 и 16 април 2019 г.

Институционалната структура на България и правната рамка относно отворените данни, процесът на отваряне на данни и предизвикателства пред публикуването и проверката им, както и примери за използвани инструменти за визуализация на данни, разработки и приложения, бяха част от дискутираните теми на срещата. По време на посещението беше представена платформата и функционалностите на Националния портал за отворени данни. Акцентира се върху добрите практики за сътрудничество с гражданското общество в областта на повторното използване на отворени данни – инициативи и проекти.

По време на визитата се проведоха дискусионни панели с представители на  институции, работещи по политиката на отворени данни и институции, които редовно публикуват данни в отворен формат на портала за отворени данни като Национален статистически институт, Столична община (Асоциация за развитие на София), организации на гражданското общество и бизнеса.

Работното посещение се осъществява в партньорство с Администрацията на Министерския съвет и Института по публична администрация.