Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за 2 щатни длъжности „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-19/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-21/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-20/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-30/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед №ЧР-К-29/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, II степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-24/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, III степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-23/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-22/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Интранет“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-43/28.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Враца, обявен със Заповед № ЧР-К-33/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-31/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“, обявен със Заповед № ЧР-К-32/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Системен администратор, IV степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“, обявен със заповед № № ЧР-К-35/17.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-26/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инженер КИС“ в сектор „Сливен“, отдел „Тунджа“, Териториална дирекция „Тракия“ към Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, с място на работа гр. Сливен, обявен със Заповед № ЧР-К-28/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на сектор „Контрол-Сердика“, отдел „Регионална поддръжка – Витоша“, Териториална дирекция „Сердика“, Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-27/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инженерно-технически системи“ в Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“, обявен със Заповед № ЧР-К-36/20.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инженер КИС“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Юг“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Смолян, обявен със Заповед № ЧР-К-34/14.05.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност „Експерт по тестване на софтуер, III степен“ в сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-50/31.05.2021 г.