Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурси
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „главен експерт“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-42/02.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-43/02.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност старши експерт в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-41/02.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на отдел „Политики в мрежовата информационна сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, обявен със Заповед № ЧР-К-6/08.02.2021 г.
Download Icon
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „старши експерт“ в Дирекция „Електронна идентификация“, обявен със Заповед № ЧР-К-14/29.03.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „старши експерт“ в сектор „Развитие на информационни системи“ в отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“