Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2030
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I20B2

Геодезия - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
1002-07-000-R02 - Обяснителна записка геодезия
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-001-R02 - Парцеларен План-1-620-3600
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-001-R02 - Парцеларен План-2-620-2550
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-001-R02 - Парцеларен План-3-620-3000
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-002-R02 - Трасировъчен План-1-620-3600
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-002-R02 - Трасировъчен План-2-620-2550
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
1002-07-002-R02 - Трасировъчен План-3-620-3000
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Регистри-баланс по видове собственост с. Бузяковци
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Регистър на засегнатите имоти с. Веринско
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Регистри-Баланс по видове собственост с. Веринско
Публикувано на 13.08.2020

Download Icon
Регистър на засегнатите имоти БАЛАНС по ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ с.БУЗЯКОВЦИ
Публикувано на 03.06.2021