Система за сигурно електронно връчване

Всеки административен орган, който ще използва услугата за интеграция, е необходимо да отговаря на следните условия, за да му бъде разрешен достъпът:

 

1. Да има създадена регистрация в системата „Електронно връчване“;


2. Да предостави на администратора на системата „Електронно връчване“ публична част на свой сертификат, който ще използва за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция.

 

Регистрациите на административни органи се извършват от администраторите на системата след одобрение на подадено заявление за регистрация до председателя на ДАЕУ по образец.

 

В случай, че не разполагате със сертификат за целите за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция, такъв ще ви бъде издаден и предоставен от ДАЕУ.

 

Вижте повече за услугата, конфигурацията на връзката към нея, методите, използваните обекти и код за интеграция.

 

Електронно връчване - Описание на уеб услуга за интеграция

 

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване

 

Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление

 

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

 

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на юридически лица, като получатели на електронни административни услуги

 

Заявление за прекратяване присъединяването към Системата за сигурно електронно връчване