Обявление за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност „главен юрисконсулт“

Дата на публикуване: Jun 25, 2020

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурси

Дата на публикуване: Aug 31, 2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“

Дата на публикуване: Jun 15, 2020