Резултати от проведени конкурси
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност началник на отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-18/22.04.2021 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, II степен“ в отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „Експерт, анализатор на работни процеси, IV степен“ в отдел „Електронни услуги“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“;
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Интранет“, Дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за 2 щатни длъжности „Експерт, анализатор на работни процеси, I степен“ в отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „системен администратор, II степен“ в отдел „Управление и поддръжка на ДХЧО“, дирекция „Единен системен оператор“
Download Icon
Обявление за резултатите от проведен конкурс за длъжност „младши експерт“ в сектор „Поддръжка на ЕЕСМ – Север“, отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“, дирекция „Единен системен оператор“, с място на работа гр. Враца