Контрол и административнонаказателна дейност - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Програма за извършване на проверки за спазване на изискванията на Закона за електронното управление, Закона за киберсигурност и Закона за достъп до обществена информация през 2022 година
Публикувано на 12.01.2022