Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F10C5
Z7_PPGAHG800HD440QNTOUJIE2DJ2

Бюджетен и проектен контрол - Държавна агенция "Електронно управление"

Актуална информация за проверка на проектни предложения и технически задания може да намерите в сайта на Министерството на електронното управление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF12U5
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403C57

Кампании и програми