ДАЕУ: Гражданите могат да заявяват е-услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги и да подписват безплатно документи с КЕП

Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация,  чрез Единния портал - www.egov.bg – моето пространство.

 

Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител, облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

 

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. 

 

Подписването  може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител, по стандартната процедура.

 

Продиктувано от епидемията корона вирус, гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги.

 

За повече информация използвайте следните телефони за връзка -   

 

За Евротръст: +359 2 448 58 58; 

За Борика: 0700 199 10 или *9910.

 

Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно.