Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронното управление - Държавна агенция "Електронно управление"